มาตรฐานการติดตั้ง

อุปกรณ์ติดตั้งแอร์ ใช้ตามจริง ส่วนที่เหลือไม่สามารถลดเป็นเงินสดได้
 • แถมฟรี ท่อทองแดงหุ้มฉนวน 4 เมตร (เกินคิดเพิ่ม เมตรละ 550 บาท)
 • แถมฟรี รางครอบท่อ 2 เมตร (เกินคิดเพิ่ม เมตรละ 200 บาท)
 • แถมฟรี ข้อต่อรางครอบ หัว, โค้ง, ฉาก อย่างละ 1 อัน (เกินคิดเพิ่ม อันละ 150 บาท)
 • แถมฟรี สายไฟ 10 เมตร (เกินคิดเพิ่ม เมตรละ 60 บาท)
 • แถมฟรี ท่อน้ำทิ้ง PVC 4 เมตร (เกินคิดเพิ่ม เมตรละ 60 บาท)
 • แถมฟรี เบรกเกอร์พร้อมกล่อง 1 ชุด (ถ้าใช้เซอร์กิตลูกค้าจัดหาเอง)
 • แถมฟรี ขายางหรือขาเหล็ก (เลือกได้ 1 ชุด) ขาเหล็กแบบกระเช้า ชุดละ 500.-
 • สินค้าใหม่แกะกล่องทุกตัว
 • รับประกันการติดตั้ง 90 วัน นับจากวันที่ติดตั้ง
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าทุกกรณี
 • ราคาค่าติดตั้งไม่รวมค่าบริการตรวจเช็ค หรือทำความสะอาดระหว่างปี หลังการติดตั้ง
 • อุปกรณ์ใช้ตามจริง แต่ต้องไม่เกินตามจำนวนที่ระบุไว้ ส่วนที่เหลือไม่สามารถนำมาลดเป็นเงินสดได้

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า